Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Solutii naturale pentru agricultura durabila

Solutii naturale pentru agricultura durabila

  • de

Terenurile agricole includ orice terenuri gestionate extensiv pentru culturi sau animale, inclusiv câmpuri agricole, pășuni și alte zone pășunate. Fluxurile de gaze cu efect de seră includ CO2, CH4 și N2O. Astfel spus solul este principalul bazin de carbon.

GAZE RELEVANTE CU EFECT DE SERĂ

Carbonul (C) este unul dintre cele mai abundente elementele de pe pământ și fundația pentru toate vieţuitoarele.

Dioxid de carbon (CO2) este o moleculă formată dintr-un carbonși doi atomi de oxigen. CO2 de laaer este absorbit de plante și stocat prin intermediulfotosintezei sub formă de carbon.În atmosferă este abundent, iar gazele cu efect de seră sunt cu durată lungă de viață, emisele în principal funcționează prin arderea combustibililor fosili, precum și prinactivități din sectorul terenurilor care au ca rezultat ardereasau descompunerea materiei organice.

Metanul (CH4) este un puternic gaz cu efect de seră emis de activități industriale, managementul deșeurilor,animale și sisteme naturale precum zone umede.

Protoxidul de azot (N2O), este un gaz cu efect de seră puternic emis în primul rând din activităţi industriale şi practici agricole, cum ar fi utilizarea îngrășămintelor.

Amoniac (NH3) emis în principal din agricultură, practici precum creşterea animalelor şi utilizarea îngrășămintelor, este un important poluant de scurtă durată care afectează ciclurile azotului.

Rolul arborilor în terenuri agricole:

Creșterea stocării carbonului prin adăugarea sau protejarea arborilor în culturi sau terenuri cu pășuni. Acestea ar putea include silvopasturi (arbori din terenuri de pășunat), culturi intercalate de copaci/culturi ale aleilor (arbori din rânduri cu culturi anuale între ele), zone tampon riverane, centuri de protecție/paravan și/sau gestionate de fermieri, regenerare naturală (modificarea managementului pentru a permite copacilor să recrească natural în unele zone).

Managementul nutrienților:

S-au evitat emisiile de la fabricarea îngrășămintelor prin reducerea supraaplicarii de îngrășăminte cu azot prin adoptarea celor mai bune practici „4R” (sursa corectă, rata corectă, momentul potrivit și locul potrivit).

Biochar – rolul cărbunelor:

Aprovizionarea crescută în solurile agricole prin transformarea reziduurilor de cultură în cărbune și aplicarea acestora ca și amendamente de sol pe câmpurile agricole. Această cale nu include reziduurile din păduri pentru a putea evita posibilele stimulente care pot reduce din greșeală carbonul stocat în păduri.

Culturi de acoperire:

Când sunt folosite culturi de leguminoase, emisiile de îngrășăminte sunt reduse, totodată este inclusă și producția rezultată din reducerea utilizării îngrășămintelor anorganice.

Cultură redusă: Creșterea aprovizionării în solurile agricole prin adoptarea de cultivare redusă sau nulă, prin diferite practici pe terenurile de cultură.

Culturi de leguminoase:

S-au evitat emisiile după utilizarea scăzută a îngrășămintelor cu azot prin schimbarea culturii de la cereale la leguminoase în ani alternați.

Leguminoase în pășuni:

Aprovizionarea crescută în sol datorită semănării leguminoaselor în pășunile plantate, care sa limitat la zonele în care acest lucru ar duce la sechestrarea netă.

Optimizarea pășunatului:

Creșterea captării solului prin creșterea pășunatului în locații care sunt subpopulate și scăderea pășunatului în locațiile care sunt suprapopulate.

Gestionarea animalelor de pășunat și a furajelor: Emisii evitate datorită fermentației enterice reduse în intestinele animalelor rumegătoare prin tehnici de reproducere și sănătate animală sau utilizarea mai multor furaje cu densitate energetică, cum ar fi cerealele și pășunile îmbunătățite.

Managementul gunoiului de grajd:

S-au evitat emisiile din gestionarea îmbunătățită a gunoiului de grajd, în principal în instalații de manipulare a exploatațiilor lactate și porcine.

Pe 21-22 martie 2023 organizam o conferinta la USAMV Cluj cu ocazia Zilei Mondiale a Apei si a Zilei Internationale a Padurilor. Urmariti pagina de facebook Terra Gloria pentru detalii. Inscrieri speakeri, whatsapp 0754.644.917

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *