Sari la conținut
Prima pagină » Blog » Municipiul Galati a ales PIPELIFE pentru realizarea retelei pluviale

Municipiul Galati a ales PIPELIFE pentru realizarea retelei pluviale

  • de

Pipelife Romania, un furnizor de top de sisteme de conducte din plastic, a furnizat recent o gamă variată de produse pentru reabilitarea rețelei de apă pluvială din municipiul Galați. Printre aceste produse, s-au inclus 1000 de metri de conductă corrugată din polipropilenă (PP) cu diametrul nominal/interior de 800 mm și clasa de rezistență SN10, tipul Pragma. De asemenea, au fost livrați și 30 de metri de conductă corrugată din PP cu diametrul nominal/interior de 1000 mm și clasa de rezistență SN10, tot tipul Pragma. Rețeaua de apă pluvială de pe șoseaua Băldovinești din municipiul Galați este realizată cu conducte corrugate din polipropilenă, tipul Pragma.

În cadrul proiectului „Modernizare transport electric Șoseaua Băldovinești” din județul Galați, care are ca scop sprijinirea dezvoltării urbane durabile și reducerea emisiilor de dioxid de carbon, firma de construcții Tancrad a selectat Pipelife România ca furnizor pentru realizarea rețelei de canalizare pluvială de pe șoseaua Băldovinești.

Pentru a implementa proiectul, Pipelife România a furnizat o gamă variată de produse. Printre acestea, s-au inclus 1000 de metri de conductă corrugată din polipropilenă (PP) cu diametrul nominal/interior de 800 mm și clasa de rezistență SN10, tipul Pragma. De asemenea, au fost livrați și 30 de metri de conductă corrugată din PP cu diametrul nominal/interior de 1000 mm și clasa de rezistență SN10, tot tipul Pragma.

Pentru a asigura conexiunile adecvate, Pipelife a furnizat șei de racord care au fost montate direct pe colector, facilitând astfel legătura cu rețeaua existentă. De asemenea, au fost furnizate piese de racord specifice, care au fost integrate în bazele căminelor.

DURABILITATE ȘI SUSTENABILITATE! Prin intermediul acestor livrări și soluții tehnice, Pipelife România a contribuit la realizarea infrastructurii de canalizare pluvială de pe șoseaua Băldovinești, jucând un rol esențial în îmbunătățirea sistemului de gestionare a apelor pluviale și promovarea dezvoltării durabile și sustenabile în zonă. Pipelife este unul dintre liderii mondiali în producția de sisteme de conducte din plastic, având activitate în 24 de țări. Noi producem și comercializăm o gamă largă de sisteme de conducte de înaltă calitate.

24 Țări în întreaga lume 3756 Angajați 855,608 km de conductă instalată în întreaga lume în 2022.

Pipelife România este membru al Terra Gloria începând cu anul 2023. Terra Gloria este o organizație non-profit care adună la un loc persoane și companii care doresc să aibă o voce în problemele legate de mediu și agricultură. Aceasta poate fi un instrument puternic pentru promovarea schimbărilor pozitive în aceste domenii.

Pipelife Romania, a leading provider of plastic pipe systems, has recently supplied a wide range of products for the rehabilitation of the stormwater network in the city of Galati. Among these products, 1000 meters of corrugated polypropylene (PP) pipe with a nominal/inner diameter of 800 mm and SN10 resistance class, Pragma type, were included. Additionally, 30 meters of corrugated PP pipe with a nominal/inner diameter of 1000 mm and SN10 resistance class, also of the Pragma type, were delivered. The stormwater network on Băldovinești Road in Galati is constructed using Pragma-type corrugated polypropylene pipes.

As part of the „Modernizare transport electric Șoseaua Băldovinești” project in Galați County, which aims to support sustainable urban development and reduce carbon dioxide emissions, the construction company Tancrad has selected Pipelife Romania as the supplier for the construction of the stormwater sewer network on Băldovinești Road.

To implement the project, Pipelife Romania provided a diverse range of products. Among these, 1000 meters of corrugated polypropylene (PP) pipe with a nominal/inner diameter of 800 mm and SN10 resistance class, Pragma type, were included. Additionally, 30 meters of corrugated PP pipe with a nominal/inner diameter of 1000 mm and SN10 resistance class, also of the Pragma type, were delivered.

To ensure proper connections, Pipelife provided couplings that were directly installed on the collector, facilitating the connection with the existing network. Specific connection pieces were also supplied and integrated into the manhole bases.

DURABILITY AND SUSTAINABILITY! Through these deliveries and technical solutions, Pipelife Romania has contributed to the construction of the stormwater sewer infrastructure on Băldovinești Road, playing an essential role in improving the stormwater management system and promoting sustainable development in the area. Pipelife is one of the global leaders in the production of plastic pipe systems, operating in 24 countries. We manufacture and sell a wide range of high-quality pipe systems.

24 Countries worldwide 3756 Employees 855,608 Km of installed pipes worldwide in 2022.

Since 2023, Pipelife Romania has been a member of Terra Gloria. Terra Gloria is a non-profit organization that brings together individuals and companies who want to have a voice in environmental and agricultural issues. It can be a powerful vehicle for promoting positive changes in these areas.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *